Thursday, January 19, 2012

ТӨМӨРТОГОО Цэвээндорж

Монголын электроникийн анхны пүүсүүдийн нэг "Монел"-д 1989-1991 онд ажиллаж байсан Ц.Төмөртогоо, Р.Бурмаа, З.Энхболд, Моондой нар АСХ-д анхдагчаар элсчээ.
Өлзий хутаг оршиг болтугай.

No comments:

Post a Comment