Monday, January 4, 2016

Эв санааны нэгдэл үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүн С.Эрдэнэ Солонгост

АСХ-ний анхдагчдын нэг, Эв санааны нэгдэл үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүн С.Эрдэнээд эрүүл энхийг хүсье!

No comments:

Post a Comment