Wednesday, February 3, 2016

Иргэн Д.Ламжав: Үндсэн хуулийн Цэцийн асуудлаар

Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд Үндсэн хууль зөрчсөн хэмээн иргэн Д.Ламжав Үндсэн хуулийн цэцэд гомдол гаргасан. Тэрээр Бүрэн эрхийн хугацаа нь болоогүй байхад Цэцийн гишүүнээс татах утга агуулгатай заалтууд байна. Үндсэн хуульд нэгэнт тавигдсан бол зургаан жилийн хугацаанд бүрэн эрхтэй гэж байгаа. Гэтэл энэ хууль эрхийг нь зөрччихөж байна гэж тайлбарлаж буй.

No comments:

Post a Comment