Thursday, March 24, 2016

Secret of the Gobi

АСХ-ий ахмад зүтгэлтэн Доноровын БАТСҮХ-ын Говийн нууц ном internet дээр ebook болоод зарагдаж буйг АСХ-ий найз нартай мэдэгдэхэд таатай байна.

Монгол оронд 1920-оод оны эхээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх зорилготой ирсэн Америкын эрдэмтэд болон тэдний багийнханд тохиолдсон адал явдлыг өгүүлнэ. Шинэ хуучин засаг байр сууриа булаалдаж, гадаад дотоодын дээрэм самуун үймэлдсэн ороо бусгай цагт эзгүй хөдөө тэд нууцлаг агуй олсноор тэдний хувь заяа өөрчлөгдсөн юм.
Номонд дуртай нь дараах хаягаар орж авч болох юм байна. https://www.smashwords.com/books/view/624745
Эхний хэдэн хуудсыг үнэгүй унших боломжтой тавьсан байна.

First 10% Sample: pdb, Online reader

No comments:

Post a Comment