Sunday, May 13, 2018

Democracy freedom garden

Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны дөрөвдүгээр сарын 14-ний өдрийн зарлигийн дагуу жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногт тарьдаг.
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зүүн өмнөд хэсэгт өнгөрсөн жилээс Ардчилсан хувьсгалын нэрэмжит хэсэг байгуулах ажил эхэлсэн. Одоогоор МоАХ, АСХ тодорхой хэсгий нь хуваарилан авч мод тарих ажлаа эхлүүлжээ. АСХ-ий хэсэгт нэмж мод суулгах ажил хийцгээлээ. Ойн газрын дарга соцдек М.Тунгалаг суулгах модыг авчирч дэмжлэг үзүүлэв.No comments:

Post a Comment